;

Lenses, 传感器

Lenses

Lenses

DATALOGIC得利捷提供各种各样的支架和透镜附件;支架用来简化产品安装,透镜附件在有需要时用于改变传感器的聚焦和检测距离。

概述

DATALOGIC得利捷提供各种各样的支架和透镜附件;支架用来简化产品安装,透镜附件在有需要时用于改变传感器的聚焦和检测距离。

视频和图片

下载 Lenses

Lenses Drawings
12/04/2013 - LENSES_sensorsaccessories_PDF
(.zip, 0,53 Mb)
12/04/2013 - LENSES_sensorsaccessories_DWG
(.zip, 1,7 Mb)
New Products Brochure 2018 ~ Lo Res
05/12/2017 - New Products Brochure 2018 ~ English A4
Brochure-New_Products-ENA4.pdf Rev A (.pdf, 1,87 Mb)
11/05/2018 - New Products Brochure 2018 ~ Russian
BR-NEW_PRODUCTS_2018-RU Rev A (.pdf, 2,01 Mb)
Sensors Product Guide
23/06/2016 - PG-Sensors-ENA4
(.pdf, 2,72 Mb)
03/03/2016 - PG-Sensors-DE
(.pdf, 2,74 Mb)
23/06/2016 - PG-Sensors-IT
(.pdf, 2,77 Mb)
23/06/2016 - PG-Sensors-ZH
(.pdf, 2,38 Mb)