/upload/prod_cat/header/ia/banner_940x229_sensor.jpg

Lenses

信息

Datalogic Automation公司提供各种各样的支架和透镜附件;支架用来简化产品安装,透镜附件在有需要时用于改变传感器的聚焦和检测距离。

特点/优势

  • 简化并加快安装操作

应用

经过发展,该系列产品目前可以满足以下应用需求:
  • 简化并加快安装操作
产品序列提供以下型号:

产品订货号

产品描述

95ACC2670LENS No.9 glass
95ACC2540LENS No.9 PMMA
95ACC2680LENS No.18 glass
95ACC1100LENS No.22 glass
890000194LENS No.28 glass
95ACC2740LENS No.40-60 glass
S73030511LENS No.50 glass
95ACC1050LENS HI-RES glass
名 *
姓 *
公司名称 *
国家 *
邮箱 *
电话
工业 *
自动接收时事通讯
请求*

您的请求已被正确发送