/upload/prod_cat/header/ia/banner_940x229_sensor.jpg

S3

信息

小型S3系列产品是光电传感器的基本系列产品,提供对射、漫反射和镜反射式偏振光学功能检测的型号,提供红色或红外LED光源、径向或轴向出光、旋钮调节、M8-4芯带插头或2米电缆连接。

特点/优势

  • 基本系列产品:适用于各类主要的工业应用
  • 径向或轴向光学:可配合设备的机械部件
  • 电缆或M8 4芯连接器:灵活连接系统,能满足客户的各类应用要求。

应用

经过发展,该系列产品目前可以满足以下应用需求:

  • 机器自动化
  • 包装生产线
  • 传送生产线
  • 仓储自动化
产品序列提供以下型号:

产品订货号

产品描述

S936130000S3-S-G5 EMITTER
S936130001S3-R-G5 EMITTER
S936200000S3-S-F5 RECEIVER
S936200001S3-R-F5 RECEIVER
S936330000S3-S-A2,5 RRX
S936330001S3-R-A2,5 RRX
S936330008S3-S-T0,8 RRX
S936330009S3-R-T0,8 RRX
S936420000S3-S-B2 RRX.POL
S936420001S3-R-B2 RRX.POL
S936530000S3-S-C50 PROX
S936530001S3-R-C50 PROX
S936530004S3-S-C10 PROX
S936530005S3-R-C10 PROX
S936620000S3-S-D12 FF.PROX
S936620001S3-R-D12 FF.PROX
S936820000S3-S-E1 FO.
S936820001S3-R-E1 FO.
S939130900S3T-S-G5 EMITTER
S939130901S3T-R-G5 EMITTER
S939200200S3T-S-F5 RECEIVER
S939200201S3T-R-F5 RECEIVER
S939330200S3T-S-A2,5 PNP-RRX. M8 CONN.
S939330201S3T-R-A2,5 PNP-RRX. M8 CONN.
S939330208S3T-S-T0,8 PNP-RRX. M8 CONN
S939330209S3T-R-T0,8 PNP-RRX. M8 CONN.
S939420200S3T-S-B2 PNP-RRX.POL M8 CONN.
S939420201S3T-R-B2 PNP-RRX.POL M8 CONN.
S939530200S3T-S-C50 PNP-PROX M8 CONN.
S939530201S3T-R-C50 PNP-PROX M8 CONN.
S939620200S3T-S-D12 PNP-FF. PROX M8 CONN.
S939620201S3T-R-D12 PNP-FF. PROX M8 CONN.
S939730200S3T-S-C10 PNP-PROX M8 CONN.
S939730201S3T-R-C10 PNP-PROX M8 CONN.
S939820200S3T-S-E1 PNP-FO. M8 CONN.
S939820201S3T-R-E1 PNP-FO. M8 CONN.
以下附件可用于简化安装和优化产品性能:

产品订货号

产品描述

95ACC1300ST-505 fixing bracket S3/40/41/TEN/TEC
名 *
姓 *
公司名称 *
国家 *
邮箱 *
电话
工业 *
自动接收时事通讯
请求*

您的请求已被正确发送