Matrix 320

Matrix 320

增强可追溯性,提高生产力了解更多 & 申请试用

增强您的操作能力

市场上极具创新性的传感器

一个200万像素的传感器(1920 × 1080像素),采用16:9的外形尺寸比例,具有300万像素传感器的水平视场(FOV)和性能。该传感器建立在一个多核平台上,为包装行业中极具挑战性的应用提供了无与伦比的读取速度。读取损坏的标签或条码,以及强大的DPM读取性能使其成为多种应用的极佳选择。其紧凑的外形尺寸几乎可以安装在任何地方,包括传统使用手持式扫描枪的许多操作。

增强您的操作能力
增强您的可追溯性应用

增强您的可追溯性应用

Matrix 320通过两个新的选项扩大了其行业领先地位

首先是引入了6mm液态镜头(LQL)。这提供了一个宽广的视角,扩大了现有的中等和窄视角的范围。第二个是能够使用Datalogic或第三方供应商的任何C口兼容镜头。有了这些补充,用户可以获得更高的灵活性来解决更棘手的应用挑战。

强化您的应用

不限配置,满足您的所有需求

镜头、照明、滤镜和附件的扩展组合,可根据您的确切需求定制Matrix 320。由于是模块化产品,您可以很容易地调整相机以适应绝大多数的垂直应用。照明颜色和强度可以根据条码类型、不同材料和材料的颜色轻松选择。如果您喜欢简单的即插即用解决方案,可购买一个现成的、功能齐全的型号,开箱即可使用。这些产品特点的结合,使终端用户、合作伙伴和机器制造商都能轻松管理库存,并降低总体拥有成本。

强化您的应用
简化安装流程

简化安装流程

人人都可安装、配置和操作

Matrix 320和其他Matrix读码器一样,配备了多种安装支架、旋转接头和接线选择,以满足各种类型的安装需求。即插即用的设置,减少了安装时间,当选择使用液态透镜(LQL)技术时,Matrix 320具有电子焦距调节功能,以实现读取灵活性。在现场生产环境中,不需要打开或触摸设备,就能简单地在批次之间远程改变焦点。LQL的远程对焦非常适用在不同焦距下需要生成同一物体的多个图像时。Matrix 320还提供了360º多色简单方便的视觉状态反馈,相机是否处于配置模式(蓝色),或是(绿色)否(红色)读取成功。

提升安全意识

满足挑战时代的需求

Matrix 320具有独特的优势,在电子商务和内部物流应用中,它可以被操作人员作为固定式读码器代替传统手持式扫描枪使用。操作人员不需要维护扫描设备的清洁,取而代之地可以专注于其他的工作内容,同时固定了的Matrix 320高速读取快速移动的条码,满足了工作场所中日益备受重视的卫生和安全要求。简明的瞄准系统,交叉点显示,以及标签上可见的读取反馈,提供了十分直观的视觉确认。除了增加卫生和污染控制外,Matrix 320的免手操作还能提高各行业和应用的生产线效率。

提升安全意识

下载 Matrix 320

服务

EASEOFCARE 客户服务

我们的使命是在每一次的沟通交流中,根据客户的情况和所处行业为其提供优质服务。

以客户为中心的模式变化还产生了新的部门(即“客户服务”)的建立,该部门集中了集团在全球范围内提供的所有服务,从订单输入确认到售后服务和安装,并通过采用客户满意度的绩效指标,如许多财富500强企业使用的NPS

客户服务部门将为每位客户的请求提供一个快速、协调的反馈途径。我们客服专员将会与客户接洽并推动每一个问题获得圆满解决。
 DATALOGIC得利捷客户服务中心致力于提供广泛和全面的售后服务(EASEOFCARE Agreements)。服务将分为三个层次,保证每一个具体问题都能得到最合适的专业协助。

DATALOGIC得利捷客户服务中心可以在本地部署一个多语言专业团队,团队成员拥有了解所有产品的特点与特性。

 标准服务内容包括 >>

型号和配件

MATRIX 320 700-030 CM 2MP 1/3"
938100035
MATRIX 320 705-330 LL9 14L 45D RED
938100020
MATRIX 320 706-330 LL9 14L 45D WHT
938100021
MATRIX 320 707-330 LL9 14L 45D BLU
938100022
MATRIX 320 709-430 LL16 14L 25D RED
938100023
MATRIX 320 710-430 LL16 14L 25D WHT
938100024
MATRIX 320 711-430 LL16 14L 25D BLU
938100025
MATRIX 320 721-330 LL9 36L 45D RED
938100029
MATRIX 320 722-330 LL9 36L 45D WHT
938100030
MATRIX 320 723-330 LL9 36L 45D BLU
938100031
MATRIX 320 725-430 LL16 36L 25D RED
938100032
MATRIX 320 726-430 LL16 36L 25D WHT
938100033
MATRIX 320 727-430 LL16 36L 25D BLU
938100034
Matrix320 2MP, EOC, 2 Days,Comp, 3 Years
ZSC2M3202MP31
Matrix320 2MP, EOC, 2 Days,Comp, 5 Years
ZSC2M3202MP51
Matrix320 2MP, EOC, 5 Days, 1 Year Rnw
ZSN5M3202MPR1
Matrix320 2MP, EOC, 5 Days, 3 Years
ZSN5M3202MP31
Matrix320 2MP, EOC, 5 Days, 5 Years
ZSN5M3202MP51
Matrix320 2MP, EOC,2 Days,Comp,1 YearRnw
ZSC2M3202MPR1
CAB ETH-X-M10 M12-IP67 GETH-X CAB 10M
93A050140
CAB-DS01-S M12-IP67 TO CBX 1M
93A050058
CAB-DS03-S M12-IP67 TO CBX 3M
93A050059
CAB-DS05-S M12-IP67 TO CBX 5M
93A050060
CAB-ETH-X-M01 M12-IP67 GETH-X CAB 1M
93A050122
CAB-ETH-X-M03 M12-IP67 GETH-X CAB 3M
93A050123
CAB-ETH-X-M05 M12-IP67 GETH-X CAB 5M
93A050124
CAB-ETH-X-RJ ADAPTER FULL GETH-X to RJ45
93A050141
CAB-F-ETH-M01 M12-IP67 GETH-X FLEX CAB1M
93A050125
CAB-F-ETH-M03 M12-IP67 GETH-X FLEX CAB3M
93A050126
CAB-F-ETH-M05 M12-IP67 GETH-X FLEX CAB5M
93A050127
CAB-F-M12-17P01 IP67 FLEX CAB TO CBX 1M
93A050116
CAB-F-M12-17P03 IP67 FLEX CAB TO CBX 3M
93A050117
CAB-F-M12-17P05 IP67 FLEX CAB TO CBX 5M
93A050118
CAB-GD03 M12 17P 3M isolated wires
95A900052
CAB-GD05 M12 17P 5M isolated wires
95A900053
Cable, PWR & I/O, CAB-DS10-S, P-Series to CBX (DB25), 10m
93A051390
CAB-M12-19P-17P ADAPTER M410 to M410N
93A050132
SERIAL RS232 HID E KEYBRD CONVERTER CBL
93ACC0268
Adapter LT to CM M320
93ACC0281
BK-32-000 STD FIX BRACKET M320/P2 BODY
93ACC0282
BK-32-010 PIVOT FIX BRACKET M320/P2 BODY
93ACC0283
Cover LT 14L STS320/ATS320
93ACC0323
Cover LT 36L STS320/ATS320
93ACC0324
Cover Polarizer LT 14L M320/P2
93ACC0273
Cover Polarizer LT 36L M320/P2
93ACC0274
Cover STD LT 14L M320/P2
93ACC0271
Cover STD LT 36L M320/P2
93ACC0272
LNM 000-021 CM 4MM VF1.8 1/2" ED
93ACC0285
LNM 001-031 CM 6MM VF1.85 1/2" ED
93ACC0286
LNM 003-021 CM 8MM VF1.8 1/2" ED
93ACC0287
LNM 005 021 CM 12MM VF1.8 1/1.8" ED
93ACC0288
LNM 007-021 CM 16MM VF1.8 1/1.8" ED
93ACC0289
LNM 009-031 CM 25MM VF1.85 1/1.8" ED
93ACC0290
LNM 010-011 CM 35MM VF1.65 1/1.8" ED
93ACC0292
LTM 002-002 S36L 120D BLU 475nm NL
93ACC0295
LTM 002-004 S36L 130D UV 365nm NL
93ACC0309
LTM 002-351 S36L 35D WHT white
93ACC0306
LTM 002-352 S36L 35D BLU 475nm
93ACC0307
LTM 002-451 S36L 45D WHT white
93ACC0302
LTM 002-452 S36L 45D BLU 475nm
93ACC0303
LTM 002-453 S36L 45D IR 850NM
93ACC0300
LTM 002-601 S36L 60D WHT white
93ACC0298
LTM 002-602 S36L 60D BLU 475nm
93ACC0299
MA-SP WS+ INVESTIGATOR, 1YR
93A100039
MA-SP WS+ INVESTIGATOR, 3YRS
93A100040
MA-SP WS+ INVESTIGATOR, RENEW 1YR
93A100041
MA-SP WS+ INVESTIGATOR, RENEW 3YRS
93A100042
Cover Lens and CM Base Long M320/P2
93ACC0280
Cover Lens and CM Base Short M320/P2
93ACC0279
Filter BLU Bandpass 470nm LT 14L M320/P2
95A900016
Filter BLU Bandpass 470nm LT 36L M320/P2
95A900020
Filter IR Bandpass 850nm LT 14L M320/P2
95A900017
Filter IR Bandpass 850nm LT 36L M320/P2
95A900021
Filter IR Cut LT 14L M320/P2
95A900064
Filter IR Cut LT 36L M320/P2
95A900065
Filter RED Bandpass 635nm LT 14L M320/P2
95A900015
Filter RED Bandpass 635nm LT 36L M320/P2
95A900019
Filter UV Cut Longpass415 LT 14L M320/P2
95A900039
Filter UV Cut Longpass415 LT 36L M320/P2
95A900040
Filter YAG Cut LT 14L M320/P2
95A900018
Filter YAG Cut LT 36L M320/P2
95A900022