Press Releases

Press Releases

Press Releases

Mycket bra första kvartal för Datalogic


Datalogic i april 2007: Omsättningen det första kvartalet 2007 uppgick till € 103,4 miljoner (+9 % jämfört med första kvartalet 2006). Alla divisioner inom koncernen växte i jämförelse med samma period förra året: Data Capture (datainsamling) +8 % (€ 82,9 miljoner) och Business Development (affärsutveckling) +10 % (€ 20,5 miljoner).

Kvartalsredovisning per den 31 mars 2007 kommer att godkännas av styrelsen den 11 maj 2007.

Den konsoliderade omsättningen uppgick till € 103,4 miljoner det första kvartalet 2007, vilket är en ökning med 9 % från € 95,2 miljoner samma period förra året.

Datalogic är listade på TechStar-delen av Milanobörsen i Italien, och är verksamt inom utveckling, produktion och distribution av streckkodsläsare och RFID-utrustning.

Denna positiva prestation är resultatet av förmånliga trender både inom divisionen för Data Capture (försäljningen var € 37,3 miljoner det första kvartalet på året, exklusive PSC, vilket är en uppgång med 15 % jämfört med föregående år) och divisionen Business Development (€ 20,5 miljoner per den 31 mars 2007, en uppgång med 10 % jämfört med föregående år). Även PSC, som hade ett starkt resultat sista kvartalet 2006, ökade det första kvartalet 2007 (€ 45,6 miljoner, +3 % jämfört med första kvartalet 2006).

Vad gäller de olika affärsområdena vill vi framhäva det mycket goda resultatet för Shopevolution (självbetjäningssystem inom handel) (+164 %) och Mobile Computers (handdatorer) (+45 %).   Styrelsemöte för att fastställa kvartalsredovisningen kommer att äga rum den 11 maj 2007.

- Vi är mycket nöjda med det goda resultatet som vi uppnått de första tre månaderna, säger Roberto Tunioli, koncernchef för Datalogic. Trots den omorganisering som vi har genomfört, med start i december förra året och slutförd helt nyligen, och som resulterade i en anmärkningsvärt tyngre arbetsbörda för alla, har företaget uppnått sitt bästa resultat någonsin i företagets historia.