Press Releases

Press Releases

Press Releases

Datalogic geconsolideerde omzet van € 297 miljoen voor de eerste negen maanden van 2007


Bologna, 10 oktober 2007 - Geconsolideerde omzet van € 297 miljoen per 30 september 2007, een toename van 5,9% ten opzichte van € 280,5 miljoen in dezelfde periode van het voorafgaande jaar. Bij constante wisselkoersen van euro/US-dollar zou de groei 9% zijn geweest.

De geconsolideerde omzet voor het derde kwartaal bedroeg € 98 miljoen, een toename van 7% ten opzichte van de omzet van € 91,6 miljoen in het derde kwartaal van 2006. Bij constante wisselkoersen van euro/US-dollar zou de groei 10% zijn geweest.

Dit zijn de voorlopige omzetcijfers voor Datalogic S.p.A., een in het STAR-segment genoteerde naamloze vennootschap, wereldwijd de op twee na grootste en in Europa de leidende fabrikant van barcodescanners robuuste mobiele computers en RFID-systemen (RFID=radiofrequentie-identificatie).

Wat de afzonderlijke bedrijfsafdelingen betreft: gedurende de eerste negen maanden van dit jaar boekte Datalogic Mobile een omzet van € 67 miljoen (+9% ten opzichte van dezelfde periode in 2006 en +18% bij constante wisselkoersen van euro/US-dollar), Datalogic Scanning € 140,2 miljoen (+5% ten opzichte van dezelfde periode in 2006 en +12% bij constante wisselkoersen van euro/US-dollar) en Datalogic Automation 54 miljoen (-4% ten opzichte van dezelfde periode in 2006 en +4% bij constante wisselkoersen van euro/US-dollar). In totaal groeide de afdeling Business Development met 21% ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar met goede resultaten van de Shopevolution-lijn (+95%) en van Informatics Inc. (+15% in Usd).

De Raad van Bestuur komt op 9 november bijeen om de balans en winst- en verliesrekening tot en met 30 september 2007 goed te keuren.

"De resultaten van de eerste negen maanden van dit jaar", verklaarde Roberto Tunioli, de president-directeur van het bedrijf, "bevestigen de aanhoudende groeitrend van het bedrijf en stellen ons in staat optimistische schattingen voor het einde van dit jaar te formuleren."